Liebermann Leó, Bugarszky István: Chemia (Tankönyv egyetemi és főiskolai hallgatók számára)

Cikkszám: chemia
Liebermann Leó, Bugarszky István: Chemia (Tankönyv egyetemi és főiskolai hallgatók számára)
Liebermann Leó, Bugarszky István: Chemia (Tankönyv egyetemi és főiskolai hallgatók számára)
Liebermann Leó, Bugarszky István: Chemia (Tankönyv egyetemi és főiskolai hallgatók számára)
Liebermann Leó, Bugarszky István: Chemia (Tankönyv egyetemi és főiskolai hallgatók számára)
Liebermann Leó, Bugarszky István: Chemia (Tankönyv egyetemi és főiskolai hallgatók számára)
Liebermann Leó, Bugarszky István: Chemia (Tankönyv egyetemi és főiskolai hallgatók számára)
Liebermann Leó, Bugarszky István: Chemia (Tankönyv egyetemi és főiskolai hallgatók számára)
Cikkszám: chemia
Nincs raktáron
7 000 Ft
A vásárlás után járó pontok: 700 Ft

TARTALOM

Általános és physikai chemia    

Általános természettudományi elvek és fogalmak (Energetika)              

A chemia feladata           3

Az anyagok fontosabb tulajdonságainak áttekintése     4

A tulajdonságtörvény   5

Az anyag megmaradásának törvénye    6

Az energia fogalma, átalakulásai és mértékegységei; az energia megmaradásának elve              7

A hőelmélet (thermodnamika) első főtétele     11

Joule törvénye 13

Megfordítható változások; a körfolyamat fogalma          13

A gázok isothermikus kiterjesztése révén termelhető munka   16

Gázok isothermikus comprimálásánál elhasznált munka              20

Isothermikus körfolyamat révén termelhető (összes munka)   21

A másodfajú- vagy a hő perpetuum-mobile       22

A hőelmélet (thermodynamika) második főtétele          24

A szabad energia fogalma, mérése és átalakulásai          30

Az első és második főtétel egyesítése, Gibbs és Helmholtz egyenlete  34

 

Halmazállapot-változások          

A halmazállapot               37

Olvadás és fagyás           39

Sublimálás          43

Párolgás              44

Forrás   48

Gáztörvények   49

Kinetikus gázhypotesis és a Van der Waals-féle egyenlet            52

Sűrűség és specifikus térfogat  53

Gáz- és gázsűrűség meghatározására szolgáló módszerek          56

Kritikus jelenségek         59

 

A chemiai össztétel törvényei  

Összetett test (vegyület és keverék) és egyszerű test (elem) fogalma 62

Az állandó súlyarányok törvénye             64

Richter törvénye; az aequivalenssúly fogalma   66

A többszörös súlyarányok (Dalton) törvénye     69

Atomelmélet    72

Gal-Lussac törvénye: Avogadro tétele  74

A molekulasúly meghatározása a gáz- és gőzsűrűségből              78

A gázok móltérfogata; az általános gáztörvényt és Avogardo tételét együttesen kifejező gáztörvény (Boyle-Gay-Lussac-Avogadro egyesített törvénye)                80

Az atomsúly meghatározása a molekulasúlyból                85

Chemiai jelek és képletek           86

Az elemek molekulái     89

A vegyületek chemiai képletének megállapítása mennyiségi összetételük s molekulasúlyuk ismerete alapján 90

A fajhő fogalma; a Dulong-Petit-féle szabály; az atomsúly meghatározása a fajmelegből            91

Isomorphismus törvénye; az atomsúly meghatározása az isomorphismus alapján          95

A vegyérték (valentia)  97

Tapasztalati, szerkezeti és szöveti képletek       100

Chemiai egyenletek       102

A gyökök felosztása chemiai jellemzők szerint  104

Az összetett gyök vegyértékének megállapítása             105

A cserebomlás fogalma és szabályai       106

 

Chemiai rendszertan és nomenclatura

Az elemek periodusos (természetes) rendszere             108

A vegyületek osztályozása (bázisok, savak, sók és indifferens anyagok)              117

Chemiai nomenclatura (a vegyületek elnevezésének tana)       122

Physikai elegyek (oldatok) törvényei    

Physikai elegy és oldat fogalma                127

Gázok elegye gázokkal 128

Folyadékok elegye folyadékokkal           129

Gázok elegye folyadékokkal és szilárd testekkel (gázabsorptio és -adsorptio)   131

Szilárd testek elegye folyadékokkal (szilárd testek folyékony oldata)    135

Megoszlási egyensúly   137

Oldott anyagok diffusiója            139

Osmosis-nyomás            141

Az osmosis-nyomás törvényei híg oldatoknál    143

A fagyáspont-csökkenés törvénye híg oldatoknál           151

A forráspont-emelkedés törvénye híg oldatoknál           155

A gőznyomás-csökkenés törvénye híg oldatoknál           156

Oldott anyagok molekulasúlyának meghatározása         159

Elektrolytek vizes oldatának viselkedése             162

Colloid oldatok: dialysis                163

 

Thermochemia

A thermochemia feladata           166

Thermochemiai mérési módszerek        168

Thermochemiai egyenletek; a rectióhő, képződési hő, közönbösítési hő, égési meleg és oldási hő fogalma      170

Hess törvénye vagy a thermochemia alaptétele              174

Hess törvényének alkalmazásai (a reactióhő kiszámításának szabálya, stb.)       176

A reactióhőről általában: a legnagyobb munka elve; a szabad energia mint a chemiai affinitas mértéke, Nerust hőtétele                180

A chemiai reactiók időbeli lefolyásának és a chemiai egyensúlynak törvényei  

Alapfogalmak    184

A reactiósebesség fogalma; a Wilhelmy-féle sebességtörvény 186

A közeg befolyása a reactiósebességre                191

A hőmérséklet befolyása a reactiósebességre  192

Katalysis              193

Megfordítható reactiók időbeli lefolyásának törvénye és a chemiai egyensúlyállapot fogalma  197

A cemiai egyensúly különböző alakjai    201

A tömegviszonyok befolyása az egyensúlyállapotra       203

A hőmérséklet befolyása az egyensúlyállapotra              206

A nyomás befolyása a chemiai egyensúlyra        209

A chemiai reactiók teljességének feltételei        211

 

Elektrochemia 

Elektrophysikai alapfogalmak    214

Ohm törvénye  220

Elektorlysis; Faraday törvénye  222

Specifikus elektr. ellenállás és vezetőképesség fogalma              225

Elektrolytes dissociato-elmélet                229

Elektromosság áramlása ritkított gázokban         235

Elektron-elmélet             239

Az ionisatio fogalma; az elektrolytes dissodiationak, az elektromosság vezetésének (áramlásának) és az elektrolysis jelenségének megyarázata az elekronelmélet alapján  242

Elektromos polarisatio  246

A galvánáram kezelésének osmosisos elmélete              249

Az optikai chemia és a radioactivitás (radiochemia) körébe tartozó jelenségek

Sugártörés (fényrefractio)          252

Spectum-analysis            255

Absorptiós spectrum; égitestek spectruma        257

Fényfolarisatio; a fény polarisatiós síkjának fogatása     259

Radioactivitás    262

A radioactivitás elmélete             267

 

Szervetlen chemia         

Az elemek osztályozása               275

Hydrogen           277

 

Nem-fémek (Metalloidok)        

Halogen-csoport             280

Oxygen-csoport              288

Nitrogen-csoport            321

Vanadin-csoport             350

Bór         353

Szén-silicium-csoport    356

 

Fémek (Metallumok)   

Alkali-fémek      372

Alkali-földfémek csoportja         391

Magnesium-csoport      399

Réz-ezüst-csoport          404

Ón-ólomcsoport              413

Thallium-csoport             417

Vas-csoport       421

Földfémek csoportja     431

Chromcsoport  437

Platinacsoport  442

A szénvegyületek chemiája vagy szerves kémia             

A szénről, a szénvegyületekről általában és a szénatomok fundamentális tulajdonságairól        451

A szénvegyületek ismeretének fejlődése. Isometria     455

Az isometria különböző fajai és a szöveti és rationalis képletek                456

Polymeria           456

Metameria         456

Tautomeria        461

Steroisomeria és a sterochemiai elmélet             463

A szénatomok kapcsolódásának módja                470

Isomeriák és átváltozások az ún. telítetlen szénvegyületeknél 471

Asymmetrikus szén s az optikai aktivitás és kristályalak                474

A stereochemiai elmélet nehány consequentiája           476

Stereoisomeriák nitrogen- és egyéb vegyületeknél       476

Általános megjegyzések a stereochemiai elméletről     478

A szénatomok fűződése. A szénvegyületek beosztása 478

 

Különös rész     

Vegyületek nyílt szénlánccal. Az aliphatikus vagy zsírnemű vegyületek sorozata             

Az aliphatikus szénhydrogenek                482

Az aliphatikus szénhydrogenek származékai      499

Vegyületek zárt szénlánccal      

Zártláncú vegyületek tiszta szénmaggal (Homocyclikus vegyületek)       596

Zártláncú vegyületek vegyes magvakkal (Heterocyclikus vegyületek)   665

Homo- és heterocyclikus vegyületek combinatioja (Chinolin-csoport)  677

 

Alkaloidok vagy növénybázisok               

Oxygenmentes alkaloidok          681

Oxygentartalmú alkaloidok        683

 

Terpenek és kámforok. Illó olajok          

Áttekintés          694

Terpenek            695

Kámforok           699

Gyantafélék és balzsamok          701

Glycosidok vagy glucosidok        702

 

Proteintestek  

Proteintestek   705

Fehérjék             711

Proteidek           714

Albuminoidok   716

Erjesztők (enzymek, fermentumok)      718

 

A szerves vegyületek szerkezetének megállapítása      

A vegyületek elemzése és tapasztalati képletük megállapítása 723

A vegyületek szerkezetének megállapítása        724

Physikai segédeszközök a vegyületek szerkezetének megállapítására  735

 

Betűrendes névmutató               739

Betűrendes tárgymutató            742


Szállítási díjak (2023.07.24.-től)
Packeta csomagpont - Magyarország  990 Ft (15.000 Ft felett ingyenes)
Packeta házhozszállítás belföldön  1 690 Ft
Személyes átvétel (Budapest, IX. ker): INGYENES
GLS futár belföldön:  1 890 Ft
MPL házhozszállítás belföldön 1 690 Ft
MPL postapont és postán maradó belföldön 1 490 Ft
MPL csomagautomata 990 Ft

Külföldre a Packeta futárszolgálattal küldünk csomagot. A díj a zónától függ. Külföldi szállítás részleteiért klikk ide: Szállítási díjak

Többször olvasott
Mai Henrik és Fia Könyvkereskedés