SH atlasz Biológia 1.

Cikkszám: biologia
SH atlasz Biológia 1.
SH atlasz Biológia 1.
SH atlasz Biológia 1.
SH atlasz Biológia 1.
SH atlasz Biológia 1.
SH atlasz Biológia 1.
SH atlasz Biológia 1.
Cikkszám: biologia
Nincs raktáron
2 800 Ft
A vásárlás után járó pontok: 280 Ft

Tartalom

Előszó

Jelölések és rövidítések

Bevezetés

1

Tudományelmélet

A biológia részterületei

2

Gondolkodási és munkamódszerek

4

Magyarázati elvek

6

A sejt

Fénymikroszkópos szerkezet

8

Az alapplazma ultrastruktúrája és kémiája

10

Fehérjekémia

12

Biokatalízis és enzimek

14

Citoplazmatikus proteinstruktúrák

16

Biomembránok, az eukarióták sejtmembránja

18

Endoplazmatikus retikulum, riboszómák

20

Mikrotestek, Golgi-készülék, lizoszómák

22

A membránrendszerek dinamikája: transzportfolyamatok

24

Mitokondriumok

26

Plasztiszok

28

A növényi sejtfal

30

Nukleinsavak

32

Sejtmag: maghártya, kromoszómák, nukleólusz

34

Sejtszintű folyamatok

Autokatalitikus DNS-funkció: replikáció

36

Sejtciklus: interfázis és mitózis

38

A kromoszómák aktivitása a nyugvó magban

40

Heterokatalitikus DNS-funkció: transzkripció

42

Genetikai kód és a transzláció (eukariótáknál)

44

Sejten belüli morfogenezis (mitokondriumok, plasztiszok)

46

Anyagcsere és az ATP-rendszer (áttekintés)

48

A sejt mozgása

50

Az élet kritériumai I.: stacionárius egyensúly

52

Visszacsatolás

54

Nem-sejtes rendszerek

Vírusok és viroidok

56

Önálló sejtek (egysejtűek)

Prokarióták I.: protociták, archebaktériumok

58

Baktériumok I.

60

Baktériumok II., kékmoszatok

62

Ostorosok (Flagellata)

64

Növényi egysejtűek (Protophyta)

66

Állati egysejtűek (Protozoa) I.

68

II.

70

Differenciált és specializált sejtek

A többsejtűség kezdetei

72

Szivacsok, telepesek (Thallophyta)

74

Differenciálódás állandósult növényi sejtekké

76

Növényi sejttípusok

78

Állati sejttípusok

80

Szövetek

Növényi szövet I.: osztódó és alapszövet

82

Zárószövet

84

Állati szövet I.: áttekintés

86

Fedőszövet

88

Kötő-és támasztószövet

90

Izomszövet

92

Idegszövet

94

Szervek

Növényi szervek I.: a hajtástengely elsődleges felépítése

96

A hajtástengely másodlagos felépítése

98

Gyökér, levél

100

Gerincesek szervrendszerei I.: bőr, légzőrendszer

102

Csontváz, izomzat

104

Emésztő-, kiválasztórendszer

106

Keringési rendszer

108

Idegrendszer

110

Az élőlények alaptípusai

A hajtásos növények felépítése I.: levélállás, hajtáselágazás

112

Hajtás- és gyökérrendszerek

114

Gyökérmódosulások

116

Hajtásmódosulások

118

Levélmódosulások

120

A virág

122

Az állatok felépítése I.: csalánozók

124

Lapos- és hengeresférgek

126

Gyűrűsférgek

128

Rákok, pókszabásúak

130

Rovarok

132

Puhatestűek

134

Tüskésbőrűek

136

Lándzsahal, gerincesek I.

138

Gerincesek II.

140

Ivartalan szaporodás

Ivartalan szaporodás I.

142

Növények

144

Állatok

146

Ivaros szaporodás

Ivaros szaporodás I.: meiózis

148

Csírasejtképzés

150

Megtermékenyítés (dicitogén ivaros szaporodás I.)

152

Megtermékenyítés (dictiogén ivaros szaporodás II.)

154

Monocitogén ivaros szaporodás

156

Szaporodási ciklusok

Primer homofázisos nemzedékváltakozás

158

Primer heterofázisos nemzedékváltakozás I.: moszatok, gombák

160

Mohák, harasztok

162

Magvas növények

164

Szekunder nemzedékváltakozás

166

Szaporodásbiológia

Ivari kétalakúság

168

Szexuális magatartásmódok

170

Ondóátvitel

172

Gondoskodás az ivadékról

174

Ivadékgondozás I.: gerinctelenek

176

Gerincesek

178

Mikroorganizmusok fejlődése

Nyitott fejlődés (Saprolegnia)

180

Zárt fejlődés (Acetabularia)

182

Egyszerű szerveződési folyamatok (Dictyostelium)

184

Soksejtűek fejlődése

Az ivarsejtek polaritása

186

Barázdálódás (áttekintés)

188

Gasztruláció és szervkezdemények (áttekintés)

190

Tengeri sün I.: normális fejlődés

192

Fejlődési kísérletek

194

Lándzsahal

196

Kétéltűek I.: a barázdálódási sejtek potenciája

198

A gasztruláció elemzése

200

Korai defferenciálódási tendenciák

202

A szem fejlődése

204

Hüllők és madarak

206

Emlősök I.: az embrió

208

A méhlepény

210

A fejlődés feltételei

Molekuláris biológia I.: a DNS változásai

212

Differenciált transzkripció és transzláció

214

Belső tényezők: növények

216

Külső tényzők: növények I.

218

Növények II.

220

Állatok

222

Ökológia

Növényi autökológia I.: a fény

224

Hőmérséklet és széndioxid

226

A víz és a talaj

228

Állatok autökológiája I.: irányító és megváltoztató hatás

230

Korlátozó hatás

232

Homotipikus csoportok

234

Demökológia I.: a populációk struktúrája

236

A populációk struktúrája és dinamikája

238

Az elterjedés dinamikája

240

Az abundancia dinamikája

242

Populációnövekedés, növénypopulációk

244

Növényi szünökológia I.: biotikus kölcsönhatások

246

Növénytársulástan

248

Növényi szukcesszió

250

Állati szünökológia I.: táplálkozás és ragadozók mint ökológiai tényezők

252

Szünókia, kommenzalizmus, szimbiózis

254

Élősködés

256

Szünökológia: az ökoszisztémák felépítése

258

Anyagforgalom és energiaáramlás

260

Produkcióbiológia

262

Ökoszisztémák törvényszerűségei

264

Humánökológia I.: a népességnövekedés és az élőhely eltartóképessége

266

Emberi befolyás alatti ökoszisztémák problémai

268

Környezetszennyezés, világmodell

270

Anyagcsere

Enzimek

272

Növényi fotoszintézis I.: fényreakció

274

Sötétreakció

276

Bakteriális foto- és kemoszintézis

278

A növények ásványanyag-felvétele

280

Az állatok táplálkozása I.: a táplálék

282

Az emésztés

284

Reszorpció

286

Növényi anyagszállítás I.

288

II.

290

Az állatok anyagszállítása

292

Növényi anyagkiválasztás

294

Az állatok kiválasztása I.: exkrétumok

296

Kiválasztó szervek

298

Az energiaforgalom alapvonásai

300

Sejtlégzés I.: a glikolízis és a citrát-kör

302

A légzési lánc

304

Erjedés, közvetlen oxidáció

306

A sejtlégzés szabályozása

308

Külső légzés I.: O2-felvétel és O2-szállítás

310

Légzőmozgás és légzésszabályozás

312

Vér I.: gáztranszport a gerinces állatoknál

314

Légzési színanyagok, pufferolás

316

Véralvadás

318

Immunbiológia I.: nem-specifikus védekezés

320

Specifikus védekezés I.

322

Specifikus védekezés II.

324

Hormonális szabályozás

A hormonok osztályozása és hatásmódjaik

326

Hormonális szabályozás, hipotalamo-hipofízis rendszer

328

Ivarmirigyek

330

Pajzsmirigy és mellékvesevelő

332

Mellékvesekéreg és hasnyálmirigy

334

Gerinctelen állatok és növények

336

Az érzékelés élettana

A növények ingerválaszai I.: alapismeretek

338

Sejten belüli mozgások, taxisok

340

Tropizmusok

342

Nasztiák

344

Érzéksejtek

346

Kémiai érzékelés, íz, szag

348

Szemtípusok

350

A gerincesek szeme I.

352

II.

354

III.

356

Nagyságállandóság és mozgáslátás

358

Mechanikai érzékelés I.: egyensúly-, forgásérzékelés, hallás

360

Tapintás, hő- és fájdalomérzékelés

362

Idegélettan

Nyugalmi potenciál

364

Elektromos potenciál, akciós potenciál

366

Az akciós potenciál elvezetése

368

Ingerületátvitel

370

Gyakori átkapcsolások az idegrendszerben

372

Hálózatos és központi idegrendszer

374

Vegetatív idegrenszer

376

Központi idegrendszer I.: pályák, érzőrendszer

378

Gerincvelői és agytörzsi mozgatórendszer; hipotalamusz

380

Célmotorika

382

A nagyagy integráns működései

384

Beszéd, emlékezet

386

Mozgás

Izommozgás I.

388

II.

390

Endogén (autonóm) mozgások

392

Integrált mozgások (a reflexek mint szabályozókörök)

394

Mozgásformák I.

396

II.

398

Etológia

Etológia: Tudományelméleti alapok

400

Öröklött viselkedés I.: öröklött mozgási séma, taxis; ösztönmodellek

402

Belső tényezők hatása

404

Külső tényezők

406

Cselekvésláncolatok; appetitív viselkedés

408

Hierarchikus szerveződés

410

Az agy közvetlen ingerlése I.

412

Az agy közvetlen ingerlése II.; pótcselekvés

414

Öröklött és tanult viselkedés; magatartásformák érése

416

Kondícionálás; pozitív és negatív tapasztalatok

418

A tanulás típusai; kíváncsiság, játék

420

Bevésődés; magasszintű tanulási eredmények

422

A viselkedésformák törzsfejlődési bizonyítékai

424

Ritualizáció; háziasítás

426

Állatközösségek; rangsor

428

Intraspecifikus agresszó; territoriális viselkedés

430

Az állatok kommunikációja

432

Humánetológia I.: módszerek

434

Öröklött mozgások; öröklött felismerés

436

Késztetések és tanulási prediszpozíciók

438

Társas viselkedés; kibernetikus modellek

440

Öröklődés

Az eukarióták öröklődése / Mendel-törvények I.

442

Mendel-törvények II.

444

Az öröklődés kromoszómaelmélete

446

Többszörös allélia, pleiotrópia, poligénia

448

Ivarmeghatározás I.

450

Ivarmeghatározás II.

452

Extrakromoszomális öröklődés

454

Humángenetika

456

A prokarióták öröklődése / Bakteriofágok

458

Baktériumok: transzformáció, transzdukció, konjugáció

460

Molekuláris genetika

Prokarióták:DNS-replikáció és transzkripció

462

Prokarióták: transzláció

464

A génfogalom változása

466

Prokarióták: a génműködés szabályozása

468

Eukarióták: a génműködés szabályozása

470

Genom-megváltozások

Mutáció I.: áttekintés

472

Pontmutáció

474

Kromoszómamutáció

476

Ploidiamutációk

478

Génmanipuláció I.: génklónozás

480

Egyedek klónozása

482

Evolúció a háziasítás során

Háziállatok

484

Haszonnövények

486

Növénynemesítés

488

Mikroevolúció

Evolúciós elméletek

490

Populációk

492

Változat, alfaj, faj

494

Evolúciós tényezők I.: mutáció, migráció

496

Szelekció I.

498

Szelekció II.

500

Genetikai sodródás

502

Alfaj- és fajképződés I.

504

II.

506

Makroevolúció

Közvetett bizonyítékok I.

508

II.

510

III.

512

IV.

514

Abiotikus evolúció

516

A biológiai evolúció kezdetei

518

Az élővilág kibontakozása I.: a földtörténeti ókor

520

A földtörténeti középkor és újkor

522

A lófélék törzsfejlődése

524

Ortogenezis és ortoszelekció

526

A törzsfa elágazódása (kladogenezis)

528

Magasabb szintre fejlődés (anagenezis)

530

Az ember evolúciója

Bizonyítékok és feltevések

532

A főemlősök és az emberszerűek evolúciója

534

Az emberfélék evolúciója

536

(Valódi) emberek

538

Az emberré válás feltételei

540

Rendszertan

Alapok I.: nevezéktan

542

Alapok II.: mesterséges és természetes rendszerek

544

Alapok III.: nagy rendszertani egységek

546

"Prokaryota"; Növények I.: Phycobionta

548

Növények II.: Phycobionta, Mycobionta

550

Bryobionta, Cormobionta

552

Cormobionta II. (Spermatophyta I.)

554

Spermatophyta II.

556

Spermatophyta III.

558

Állatok I.: Protozoa

560

Mesozoa; Porifera; Cnidaria; Acnidaria

562

Tentaculata; Plathelmintes

564

Gnatohostomulida; Nemertini; Aschelminthes

566

Mollusca

568

Sipunculida; Kamptozoa; Annelida; Pentastomida; Tardigrada és mások

570

Arthropoda I.

572

Arthropoda II.

574

Arthropoda III.

576

Chaetognatha és mások, Echinodermata; Chordata I.

578

Chordata II.

580

Chordata III.

582

Artiodactyla

584

Irodalom

Források

Mutatók

Névmutató

586

Tárgy- és személynévmutató

610

 


Szállítási díjak (2024.06.26.-tól)
MPL csomagautomata - Magyarország  490 Ft
Foxpost automata belföldön  1 340 Ft
GLS csomagautomata:  1 390 Ft
GLS futár belföldön:  1 890 Ft
MPL házhozszállítás belföldön 1 690 Ft
MPL postapont és postán maradó belföldön 1 490 Ft
Személyes átvétel (Budapest, IX. ker): INGYENES

Külföldre a Packeta futárszolgálattal küldünk csomagot. A díj a zónától függ. Külföldi szállítás részleteiért klikk ide: Szállítási díjak

Jó állapotú, használt
Springer Hungarica Kiadó